top of page

StartingZero Group

Public·29 members

Kasaysayan Ng Panitikan Ng Pilipinas Pdf Download Valwesc __LINK__


CLICK HERE === https://blltly.com/2ttrJPKasaysayan Ng Panitikan Ng Pilipinas Pdf Download Valwesc __LINK__


Kasaysayan Ng Panitikan Ng Pilipinas: Isang Pagbabalik-tanaw at Pagpapahalaga


Ang panitikan ng Pilipinas ay mayaman at makulay na bahagi ng kultura at identidad ng mga Pilipino. Ito ay naglalarawan ng mga karanasan, damdamin, kaisipan, paniniwala at pangarap ng mga taong bumubuo sa bansa. Ang panitikan ay hindi lamang isang sining kundi isang salamin ng kasaysayan at lipunan na patuloy na umuunlad at nagbabago.


Sa artikulong ito, aalamin natin ang ilan sa mga mahahalagang yugto at aspeto ng kasaysayan ng panitikan ng Pilipinas mula sa panahon ng katutubo hanggang sa kasalukuyan. Layunin natin na maunawaan ang konteksto at implikasyon ng mga akdang pampanitikan sa iba't ibang panahon at lugar. Higit sa lahat, layunin natin na maipahayag ang ating pagpapahalaga at pagmamalaki sa ating sariling panitikan.


Panahon ng Katutubo


Bago pa man dumating ang mga Kastila sa Pilipinas, mayroon nang sining at panitikan ang mga sinaunang Pilipino. Karamihan sa mga panitikan nila'y yaong mga pasalin-dila gaya ng mga bulong, tugmang-bayan, bugtong, epiko, salawikain at awiting-bayan na anyong patula; mga kwentong-bayan, alamat at mito na anyong tuluyan at ang mga katutubong sayaw at ritwal ng babaylan bilang pinakaunang anyo ng dula sa bansa. Karamihan sa mga panitikang ito ay pasalin-dila. May mga panitikan ring nasulat sa mga piraso ng kawayan, matitibay na kahoy at makikinis na bato. Ngunit iilan na lamang ang mga natagpuan ng mga arkeologo (archeologists) sapagkat batay sa kasaysayan, pinasunog at pinasira ito ng mga prayle nang dumating sila sa bansa sa paniniwalang ang mga ito ay gawa ng demonyo.[^1^]


Ang mga panitikang katutubo ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kalikasan, sa kanilang mga ninuno at diyos-diyosan, at sa kanilang sariling lipi o tribo. Ito ay nagbibigay-diin din sa mga katangian at birtud ng mga Pilipino gaya ng katapangan, katalinuhan, pagkamapagmahal, pagkamakabayan at pagkamakatao. Ang ilan sa mga kilalang halimbawa ng mga panitikang katutubo ay ang Biag ni Lam-ang (epiko ng Ilokano), Hudhud (epiko ng Ifugao), Darangen (epiko ng Maranao), Ibong Adarna (korido), Maragtas (salaysay ng Datu Sumakwel), Bantugan (epiko ng Maguindanao) at marami pang iba.[^2^]


Pananakop ng Kastila


Dumating ang mga Kastila sa bansa taglay ang tatlong Gs â GOD, GOLD at GLORY. Dumating sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasakop. Mahahati ang panit


Pananakop ng Kastila


Dumating ang mga Kastila sa bansa taglay ang tatlong Gs â GOD, GOLD at GLORY. Dumating sila na ang pangunahing layunin ay ihasik ang Kristiyanismo, maghanap ng ginto at upang lalong mapabantog sa pamamagitan ng pagdaragdag ng kanilang nasasakop. Mahahati ang panitikan sa dalawa sa panahong ito: una ay pamaksang pananampalataya at kabutihang-asal at ang ikalawa ay ang panitikang panrebolusyon.


Ang unang uri ng panitikan ay naglalayong magturo at magpaliwanag ng mga doktrina at aral ng simbahang Katoliko sa mga Pilipino. Ito ay ginamit din bilang isang instrumento upang mapasunod at mapatahimik ang mga katutubo. Ang ilan sa mga halimbawa ng mga akdang pampanitikan na may ganitong layunin ay ang Doctrina Christiana (1553), ang pinakaunang aklat na nalimbag sa bansa; ang Pasyon (1704), isang tulang naglalahad ng buhay, kamatayan at muling pagkabuhay ni Hesukristo; ang mga senakulo, Santa Cruzan at tibag, mga dulang nagpapakita ng mga himala at kabayanihan ng mga santo at santa; ang mga awit at korido, mga tulang pasalaysay na naglalarawan ng mga pakikipagsapalaran at romansa ng mga maharlika o dugong bughaw gaya ng Florante at Laura ni Francisco Balagtas (1788-1862) at Ibong Adarna; at ang mga duplo at karagatan, mga dulang pantigisan ng talino at galing sa pagbigkas ng tula.


Ang ikalawang uri ng panitikan ay naglalayong magmulat at maghimok sa mga Pilipino na lumaban at ma
https://www.marvelfitny.com/group/mysite-231-group/discussion/9ca6ed6c-c51a-4e2c-a719-f462c9e072c3

https://www.albo.cl/group/grupo-albo/discussion/53de8689-ccfb-46f5-aef8-0ea8e8ddfa06

https://www.tankco.biz/group/new-concepts-and-design-ideas/discussion/37683b1f-1f43-4fb6-bf31-6d04db4f87fa

https://www.ebswa.org/group/academic-research/discussion/5dc6d609-6908-445f-99e6-74212a0f4fa3

https://www.seashellsandkettlebells.com/group/5-weeks-to-5k-group-discussion/discussion/046e7f23-af98-4965-babc-31df0b4651f7

About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page